Medlemsbetingelser

 
The Meat Club vil være den almindelige danskers adgang til kvalitetskød. Her kan alle købe kød der lever op til de højeste krav til dyrevelfærd, miljøhensyn og generel kødkvalitet. Vær opmærksom på at det er nødvendigt at være medlem af The Meat Club, for at kunne handle på vores hjemmeside. I det følgende afsnit kan du læse mere om hvad medlemskabet indebærer.

1. Medlemskab

1.1 Medlemskab af The Meat Club koster pr. 1. februar 2018 kr. 99 inkl. moms per måned. Medlemskab er gyldig fra betalt dato og en måned frem. Det vil sige, at hvis du melder dig ind d. 17 i en måned, løber dit medlemskab til d. 17 i næste måned.

1.2 Medlemskabet fortsætter hver måned, indtil du opsiger det. Det betyder, at vi vil trække medlemsskabet automatisk via din angivne betalingsmetode, hvis du ikke opsiger inden din månedlige betalingsdato. (se “Opsigelse” Pkt. 4). Oprettelse og brug af abonnement kræver en browser og internetforbindelse. For at se dine kontooplysninger kan du til enhver tid logge ind på din egen konto ved at vælge menuen ”Min konto” på www.themeatclub.dk

1.3 Medlemskabet til The Meat Club er personligt og giver ret til at købe kød til eget forbrug (se pkt. 1.4 og 1.5) til kostpris. 

1.4 På udvalgte “Special-cuts” vil du opleve, at der kan være en kilogrænse per kunde per vare med henblik på at sikre, at flest mulige danskere har adgang til en rimelig mængde af super lækkert kød.

1.5 Da www.themeatclub.dk ønsker at levere kvalitetskød til den almindelige dansker og ikke er en grossist til erhverv, forbeholder vi os retten til, til enhver tid skønsmæssig at vurdere typisk gennem dialog med medlemmet, hvorvidt der er tale om ”Eget forbrug”. Hvis The Meat Club vurderer, at det ikke udelukkende er til eget forbrug, har The Meat Club ret til at annullere afgivne bestillinger og afhængig af det enkelte tilfælde tilbyde bestillingerne til en justeret pris. Dette beskytter www.themeatclub.dk imod misbrug, og er nødvendigt for at sikre, at den almindelige dansker fortsat kan købe kød til kostpris uden gebyrer.

1.6 ”Eget forbrug” gælder også private fester og lignende dog under hensyntagen til pkt. 1.5. Ved bestilling af mere end 100 kg kød per måned bør The Meat Club derfor kontaktes via mail. 

2. Adgangskoder og kontoadgang

2.1 Det navn der er angivet som medlem er “kontoejer” og har adgang til og kontrol over The Meat Club kontoen, herunder det tilknyttede betalingskort. Hvis kortejer af betalingskort og kontoejer ikke er samme person, er det kontoejer og ikke hverken kortejer eller The Meat Club, der er ansvarlig for køb foretaget af kontoejer eller med brug af kontoejers loginoplysninger, og enhver tvist om dette er alene en sag mellem kontoejer og kortejer. Kontoejer forpligter sig ved accept af medlemsbetingelserne til at sikre, at navn, adresse og oplysninger om betalingsmetode altid er korrekte og opdaterede.

2.2 Kontoejer bør udvise særlig varsomhed over for enhver kommunikation om loginoplysninger og håndtering af loginoplysninger til The Meat Club. Det er ikke tilladt at videregive loginoplysninger til tredjepart. The Meat Club vil aldrig bede om loginoplysninger hverken over telefon eller på mail, hvorfor kontoejer aldrig må udlevere disse til andre. Tilsvarende bør kontooplysninger kun tilgås direkte via menuen på www.themeatclub.dk. The Meat Club skal kontaktes omgående i tilfælde af mistanke om misbrug eller svindel i nogen form. The Meat Club kan til enhver tid opsige medlemskabet eller sætte kontoen i bero for at beskytte kontoejer, kortejer, The Meat Club eller partnere, mod misbrug eller anden skadeforvoldende adfærd.

3. Fakturering

3.1 Faktureringsperiode. Medlemskabet faktureres den specifikke dato medlemskabet er blevet aktiveret og vil forsætte løbende hver måned. Er faktureringsdato en weekend/helligdag, vil faktureringen vil ske ved efterfølgende bankdag.

3.2 Abonnementet giver ret til køb af kød til kostpris og anveldese af fordele hos The Meat Club, men det er kontoejers valg om denne ret skal anvendes eller ej. Hvis det ikke anvendes til bestilling af kød, har kontoejer stadig været medlem, hvorfor der ikke ydes refusion på abonnement for perioder uden bestillinger.

3.3 Betalingsmetode.
Det er medlemmets ansvar at sikre, at den oplyste betalingsmetode er opdateret, og at der er dækning til betaling. I tilfælde af manglende betaling er The Meat Club uanset årsag berettiget til at suspendere medlemsskabet og annullere eventuelle bestillinger indtil alle restancer er betalt.
Ved opdatering af betalingsmetode giver kontoejer tilladelse til fakturering og trækning på de opdaterede oplysninger. Det kan medføre ændringer i fakturadato. Kontoejer og kortejer er selv ansvarlige for eventuelle gebyrer kortudsteder måtte pålægge for udenlandske transaktioner og lignende. Du kan altid ændre eller opdatere din betalingsmetode under “Din konto”.

4. Opsigelse

4.1 Opsigelse.
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, og vil fortsætte indtil næste faktureringsdato. Der er således ingen egentlig binding i abonnementet.
 
4.2
Opretter du flere medlemskaber med forskellige e-mails, er du selv ansvarlig for at få dem alle afmeldt.The Meat Club kan derfor IKKE holdes ansvarlig for, hvorvidt kunder får afmeldt alle deres medlemskaber, og der ydes ikke refusion i disse tilfælde. 

4.3 Opsigelse sker ved at vælge “opsigelse” under menupunktet “Din konto” og bekræfte.
Ved opsigelse modtager du en mail med vores bekræftelse på, at du har opsagt dit medlemskab. Modtager du ikke denne mail, forbeholder The Meat Club sig retten til at trække for det månedlige medlemskab efterfølgende. The Meat Club yder ikke kompensation for ikke bekræftet opsigelse og yder ingen refusion.

5. Prøveperiode
Hos The Meat Club får alle nye medlemmer en gratis 14-dages prøveperiode, så alle får muligheden fo at opleve værdien i et medlemskab. Der er kun én prøveperiode pr. medlem. Herefter er prisen 99,- pr. måned. Opdager The Meat Club at et medlem har oprettet flere konti med henblik på at få flere prøveperioder, forbeholder vi os retten til at opsige disse konti samt annullere evt. ordrer uden varsel. 
 
6. Andet

6.1 Der må ikke købes varer på www.themeatclub.dk med henblik på videresalg

7. Gældende lov.

7.1 Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

8. Kundesupport

8.1 The Meat Club ønsker glade kunder, og du er derfor altid velkommen til at ringe til os på +45 42 90 91 94 mellem 12.00 og 16.00 på hverdag, weekend har vi lukket.
Eller skriv os en mail på info@themeatclub.dk, så besvarer vi hurtigst muligt.

9. Gyldighed

9.1 Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

10. Ændringer i brugerbetingelserne

10.1 The Meat Club kan fra tid til anden ændre disse brugerbetingelser herunder forhøje eller sænke det månedlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst løbende måned + 30 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

11. Elektronisk kommunikation

11.1 Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form via e-mail, til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding.

12. Dine personlige oplysninger
For at du kan blive medlem hos The Meat Club, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse
– betalingskort

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig, samt administrere og håndtere dit medlemsskab.

Medlemsoplysningerne registreres hos The Meat Club opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter, for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret ved højeste level af PCI DSS compliance standard.
Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.

Oplysningerne afgivet til The Meat Club videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos The Meat Club har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til The Meat Club, via e-mail: info@themeatclub.dk

13. Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis der er noget i forbindelse med dit medlemsskab, du ikke er tilfreds med. Skriv til os på info@themeatclub.dk

Som forbruger har du også altid mulighed for at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@themeatclub.dk NB indsæt korrekt mail

Senest opdateret: 31.08.2020